Valmista tuli. Mahdolliset vierailevat kollit poistettu kaivannosta.