Kaksi vuotta sitten kuvasin Siiponjoki varressa vanhaa koivua jonka tyvelle, suoraan sen runkoon oli juurtunut pieniä kuusia.

Nyt olivat koivun elinpäivät päättynet ja suuri runko oli kaatunut jokitörmältä alas Pleunankosken alla olevaan joen vanhaan haaraan. Kuuset olivat vielä elossa ja nostivat jo tuoreita latvuskerkkiään kohti taivasta. Kuinkahan isoiksi ehtinevät ennenkuin tulva vien mennessään sekä isäntäpuun että vuokralaiset.